MÁY VẮT SỔ ZAMATO ( Cào trên)

MÁY VẮT SỔ ZAMATO ( Cào trên)

MÁY VẮT SỔ ZAMATO ( Cào trên)

MÁY VẮT SỔ ZAMATO ( Cào trên)

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Chuyên Quần tây -chuyên  hàng dày có cào trên