MÁY VẮT JUKI MO-6743 (6C)

MÁY VẮT JUKI MO-6743 (6C)

MÁY VẮT JUKI MO-6743 (6C)

MÁY VẮT JUKI MO-6743 (6C)

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Chuyên chạy được  3chi -4 chỉ -5 chỉ - 6 chỉ )