MÁY VẮT JUKI MO-3600 (4C-5C)

MÁY VẮT JUKI MO-3600 (4C-5C)

MÁY VẮT JUKI MO-3600 (4C-5C)

MÁY VẮT JUKI MO-3600 (4C-5C)

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Chuyên hàng thun 3614  (4chi) và hàng soni - quần tây -3616 (5 chỉ)