MÁY 1KIM JUKI DDL-8700B-7

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700B-7

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700B-7

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700B-7

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Chuyên cho hàng somi -kaki  -quần tay =Thun