MÁY 1KIM JUKI DDL-8700-7B

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700-7B

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700-7B

MÁY 1KIM JUKI DDL-8700-7B

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

Xuất xứ : Nhật