MÁY 1KIM Điện tử JUKI DDL-8700-7

MÁY 1KIM Điện tử JUKI DDL-8700-7

MÁY 1KIM Điện tử JUKI DDL-8700-7

MÁY 1KIM Điện tử JUKI DDL-8700-7

Máy may tuấn khang

Máy may tuấn khang
Máy may tuấn khang

MÁY 1KIM  JUKI DDL-8700-7 Điện tử cắt chỉ tự động -Chuyên cho hàng Somi -jacket - thun - quần tây -kaki